Blog

Fraude bij financieringsaanvraag

Fraude bij financieringsaanvraag Onder banken zijn fraude en verdachte geldstromen een hot topic. Er wordt veel onderzoek gedaan om erachter te komen welke klanten in de bankadministratie zijn opgenomen. Daarbij wordt zoveel mogelijk geprobeerd fraudeurs te weren of...

Lees meer

Buitenlandse borg voor Nederlandse rechter

Het tussenvonnis ging uitgebreid in op de vraag welk recht van toepassing was en hoe daarmee de bevoegdheid van de rechtbank kon worden vastgesteld. Hierbij kwamen aan bod: de EEX-Verordening, EG-Verordening Rome-I, stilzwijgende rechtskeuze en de plaats waar de...

Lees meer

Erfdienstbaarheid en vermenging

Een brug vormde de ontsluiting naar de openbare weg, maar het opstalrecht hierop was in handen van een rancuneuze derde. Die plaatste een hek met camera en wenste een vergoeding. In kort geding werd onbelemmerde uitweg op grond van erfdienstbaarheid gevorderd....

Lees meer