Zakelijke dienstverlening

Het kantoor beschikt over ruime ervaring met de advisering en procesbegeleiding van (grote) ondernemingen. Bij het bepalen van de (proces)strategie wordt dan ook rekening gehouden met de commerciële belangen. Zo kan in een nieuwe opdracht compensatie worden verwerkt voor schade uit het verleden.

Daarnaast kan reputatierisico een rol spelen bij de koersbepaling. Naarmate een merk of handelsnaam bekender is, neemt het afbreukrisico toe. Hiermee wordt rekening gehouden in de dienstverlening door Nonnekes Advocatuur.

Grote ondernemingen beschikken bovendien graag over een flexibele schil. Het uit handen geven van dossiers aan externen wordt soms gevoeld als regieverlies. Nu het werk ook binnen de organisatie van de opdrachtgever kan worden gedaan, wordt die vrees weg genomen. Nonnekes Advocatuur kan voorzien in interim-oplossingen.