Nonnekes Advocatuur is de handelsnaam van de onderneming waarbinnen mr J.P. Nonnekes de advocatenpraktijk uitoefent. Mr Nonnekes is als advocaat ingeschreven bij de Orde van Advocaten in het arrondissement Rotterdam.

In het rechtsgebiedenregister is opgenomen dat Nonnekes Advocatuur een algemene civiele rechtspraktijk voert. Op grond van de normen die de Nederlandse Orde van Advocaten hieraan stelt, dienen jaarlijks tenminste 10 opleidingspunten op dit rechtsgebied te worden behaald.

Nonnekes Advocatuur hanteert eigen Algemene Voorwaarden en kent een Klachtenregeling. Daarnaast geldt een eigen Privacybeleid en is een Disclaimer van toepassing.

Het kantoor beschikt niet over een stichting derdengelden.

Mr J.P. Nonnekes is voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd tot een maximumbedrag van EUR 500.000,00 per claim.

Nonnekes Advocatuur is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 6964 7232. Het BTW-nummer is: NL001752171B18. Indien wegens ontstentenis noodzakelijk, wordt mr Nonnekes vervangen, althans wordt zijn dossierbehandeling waargenomen door advocaat mr D.J. (Dirk) Moll, die te bereiken is op telefoonnummer 010-412 33 00 of via e-mail: moll@emadvocaten.nl.