Deze website is eigendom van Nonnekes Advocatuur. De informatie op deze site bevat uitsluitend algemene informatie. Voor de volledigheid ervan kan niet worden ingestaan.

Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De informatie op deze site is bedoeld voor mensen die in Nederland wonen en voor bedrijven die in Nederland gevestigd zijn. Bij een woonplaats of vestigingsplaats in het buitenland kunnen andere regels gelden.

Nonnekes Advocatuur is de handelsnaam van de eenmanszaak van mr J.P. Nonnekes. Deze is geregistreerd onder nummer 69647232 bij de Kamer van Koophandel.

Op deze website wordt gelinkt naar externe sites. De informatie op deze externe sites is daarbij niet gecontroleerd op juistheid. Nonnekes Advocatuur is niet verantwoordelijk voor die informatie.

Alle informatie op deze website (waaronder de vormgeving, huisstijl, logo en foto’s) is eigendom van Nonnekes Advocatuur. U mag de informatie uit deze website niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming voor eigen zakelijke of priv√©doeleinden gebruiken.

Deze disclaimer kan te allen tijde worden aangepast. De meest actuele disclaimer staat vermeld op de website.

De informatie die is opgenomen in e-mails van Nonnekes Advocatuur is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u onterecht een bericht ontvangt, wordt u verzocht het bericht en de inhoud hiervan niet te gebruiken en de afzender direct terzake te informeren en het bericht blijvend te verwijderen.