Blog

Een brug vormde de ontsluiting naar de openbare weg, maar het opstalrecht hierop was in handen van een rancuneuze derde. Die plaatste een hek met camera en wenste een vergoeding. In kort geding werd onbelemmerde uitweg op grond van erfdienstbaarheid gevorderd. Onverwacht werd een vermengingsverweer gevoerd op grond van historische gegevens. Voor de Voorzieningenrechter een makkelijke uitweg. In hoger beroep is ingegaan op de betekenis van vermenging voor hypotheekhouders (art. 3:81 lid 3 BW) en op de zuiverende werking van een akte van #ruilverkaveling (Landinrichtingswet). Dat zag het Hof Den Haag ook. Het bruggetje was dus zowel fysiek als juridisch een obstakel geweest, maar kon weer dienen. Servus! ECLI:NL:GHDHA:2016:2820